ภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวค่ะ โดย ครูเกี้ยว

This slideshow requires JavaScript.

 ประมวลภาพค่ายญี่ปุ่น

    ประมวลภาพการแข่งขันทำซูชิ

_____________________________________________________________________________________________

ข่าวสารจากงานแนะแนว 

1. ให้นักเรียน ม. 6 ทุกคนไปสมัครสอบGAT-PAT  ได้ที่

http://www.niets.or.th/ ตั้งแต่วันที่  2 – 30 กรกฎาคม 2555   โดยนักเรียน  สมัครและชำระเงินด้วยตนเองนะคะ  หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ครูกิตติยาภรณ์ 090-6965802

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556
(สอบเดือนตุลาคม 2555)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

สมัครสอบ  : วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2555

ชำระเงิน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555

ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

วันสอบ : วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

(นักเรียนควรรีบทำการสมัครนะคะ เนื่องจากสนามสอบศูนย์หนองไผ่ อาจจะเต็ม ค่ะ) โดย ครูเกี้ยว

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทาง website http://www.eng.su.ac.th แล้วจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.eng.su.ac.th  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 55

3. คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงคลานครินทร์ จะรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2556   ดูรายละเอียดได้จาก http://www.ttmed.psu.ac.th/ ภายในวันที่20 กรกฎาคม 55  ใบสมัครรับที่ ครูกิตติยาภรณ์ นะคะ ครูจะรวบรวมส่งก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 55

4.โครงการรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรีใกล้จะมาแล้วค่ะ:

ดังนั้น นักเรียนควรตั้งใจทำข้อสอบ GAT PAT ให้ได้คะแนนเยอะๆ เพื่อจะได้สอบติดในระบบโควตา (รับตรง) นี้นะคะ  โดย ครูกิตติยาภรณ์

ระบบรับตรง(โควตา) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
รับผู้สมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด คือ
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย
พะเยา ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน
เปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)

โครงการพิเศษต่างๆ เช่น
1.โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2.โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สอวน.)
3.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
4. โครงการสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยา
5.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีสากล/ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย
6.โครงการผู้มีความสามารถทางด้านทัศนมาตรศาสตร์
7.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
8.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านแสดงศิลปวัฒนธรรม
9.โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
10.โครงการผู้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์
11.โครงการผู้ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ดนตรี
12.โครงการผุ้มีความสามารถด้านกีฬา
13.โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านผู้นำเชียร์
14.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
15.โครงการพิเศษ(โครงการผลิตครู)
16.โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOT
17.ระบบรับตรง(มัธยมสาธิต ม.นเรศวร)
18.แพทย์แนวใหม่(5ปี)
ทุกโครงการเปิดรับสมัครประมาณเดือนกันยายน (7/06/2555)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/

โฆษณา